برخی از محصولات ما برخی از محصولات ما عکس 4 عکس 1 عکس 2 عکس 3 عکس 4

کاویان بتن شرق

ردیفشرح محصول(ضخامت×عرض×ارتفاع)کدتعداد در هر پالتپالت در هر تريليتعداد در هر تريلي تصویر
1 جدول17x50x12G175080131040 جدول
2 جدول25x50x12G25505411594 جدول
3 جدول30x35x15G30354813624 جدول
4 جدول30x50x15G30502816448 جدول
5 جدول و دال30x70x15G30701817306 جدول و دال
6 جدول و دال30x90x15G30901614224 جدول و دال
7 جدول35x50x15G35502813364 جدول
8 جدول40x35x15G40353613468 جدول
9 جدول50x35x15G50352416384 جدول
10 جدول و دال50x50x15G50502013260 جدول و دال
123